Odbiór odpadów budowlanych i przemysłowych

Zakład Gospodarki odpadami „Green" oferuje odbiór wszystkich rodzajów odpadów, dysponujemy bardzo dużym wyborem kontenerów w 20 różnych pojemnościach od 3,5m³ do 40m³ oraz workami typu Big Bag w najlepszych cenach na rynku !

Kontener podstawiamy, wymieniamy lub odbieramy najpóźniej w ciągu 24h od złożenia zamówienia. Świadczymy również usługi transportu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów.

Odpady trafiające do ZGO „Green" Sp. z o.o. poddawane są sortowaniu i częściowemu przetwarzaniu, a następnie przekazywane do zakładów posiadających stosowne zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie danego typu odpadów.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 52 30 777 67 oraz zapraszamy na naszą stronę www.zgogreen.pl